Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru

The South West Wales Centre of Teacher Education

SWWCTE Logo

Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru

Croeso cynnes i wefan newydd CAADOC.

Dr Jane Waters - Head of Center / Pennaeth y Ganolfan

Amdanom Ni

Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru, sydd wedi bodoli ers tair canrif. Rydym yn dymuno adeiladu ar ein cryfderau hanesyddol o weithio’n agos ag ysgolion a phartneriaid eraill wrth ddatblygu dysgu ac addysgu ardderchog, gan hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, a darparu lefelau uchel o ofal a chymorth i’n myfyrwyr.

Mae’r wefan hon ar waith, ond rydym yn gobeithio y bydd yn datblygu i fod yn ffordd effeithiol o gyfathrebu ac, mewn amser, yn fforwm ar gyfer rhannu ymarfer gorau.

Diolch yn fawr i chi am roi o’ch amser i ymweld â’r dudalen hon. Nodwch ein bod yn lansio ein gwefan newydd yn ystod Tymor yr Hydref a bydd y manylion yn dilyn.

Dr Jane Waters,

Pennaeth y Ganolfan