Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

Diddordeb mewn ymuno?

Diddordeb mewn ymgeisio?

  • Mae ein rhaglenni...
  • Enghreifftiau prawf mynediad
  • Cymwysterau a disgwyliadau gofynnol
  • Angen sirchau B TGAU?
Dysgu Mwy

Partneriaeth Dysgu?

Mae'r PDPA yn gweithio’n agos gydag ysgolion a cholegau ar draws De Cymru i ddarparu hyfforddiant o’r safon uchaf i ddarpar athrawon. Mae ein myfyrwyr yn treulio amser buddiol a phwysig yn arsylwi ac addysgu yn ein sefydliadau partner, ac mae tiwtoriaid y brifysgol a mentoriaid ac uwch-fentoriaid yr ystafell ddosbarth yn gweithio fel tîm i roi’r profiad addysgu gorau posib i’n hyfforddeion. Rydym yn cynnal sesiynau datblygu mentoriaid ac uwch-fentoriaid, ac yn datblygu rhaglen o gyfleoedd DPP arbennig i’n Partneriaeth ni.

Dod yn Fyfyriwr / Hyfforddai

Canfod sut

Dod yn Diwtor

Os gwelwch yn dda, ewch i dudalennau swyddi’r brifysgol lle’r hysbysebir unrhyw gyfleoedd i ddod yn diwtor PDPA – yn llawn neu’n rhan amser: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Canfod sut

Dod yn Fentor

Mae PDPA bob amser yn awyddus i glywed gan ysgolion a cholegau a hoffai gynnig cyfleoedd profiad addysgu proffesiynol i’n myfyrwyr ni. Rydym yn cynnig datblygu a hyfforddiant i fentoriaid newydd a phrofiadol, yn ogystal â chyfleoedd DPP I athrawon ac ysgolion ein partneriaeth.

Canfod sut