Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru

The South West Wales Centre of Teacher Education

13 Rhagfyr 2018 09:58yp

Cyngor Gwynedd wedi 'gor-ymestyn eu hawliau dirprwyedig'

Nifer yn dal i feirniadu penderfyniad Cyngor Gwynedd i ganiatáu cais i lety gwyliau ym Mhen Ll?n drwy ddirprwyaeth.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 08:27yp

Talu mwy o gostau cyn-brif weithredwr Cyngor Caerffili

Cyngor Caerffili yn bwriadu talu £242,000 ychwanegol i gyn-brif weithredwr, er gwaethaf gwrthwynebiad cynghorwyr a thrigolion.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 07:38yp

Gemwaith ac arian hanesyddol o ogledd Cymru yn drysor

Gemwaith a darnau arian hanesyddol a ddaeth i'r fei yng ngogledd ddwyrain Cymru wedi cael eu dyfarnu'n drysor.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 07:13yp

Dadlau'n parhau am gynllun tai gwyliau moethus Pen Ll?n

Cyngor Gwynedd yn mynnu i swyddogion cynllunio "ddelio'n briodol" â chais cynllunio dadleuol ar hen safle Plas Pistyll.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 06:46yp

Coins, brooches and rings found in north Wales declared treasure

The finds are "of great benefit" in helping understand Wales' "unique history", National Museum Wales says.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 05:56yp

Wales' new first minister Mark Drakeford appoints his team

Rebecca Evans and Eluned Morgan are promoted to cabinet while Alun Davies is sacked.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 05:35yp

Llyfrgell Genedlaethol yn penodi Pedr ap Llwyd yn bennaeth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn penodi Pedr ap Llwyd yn olynydd i Linda Tomos.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 05:18yp

Dedfrydu dyn i 25 mlynedd dan glo am gam-drin plant

Roedd Vincent Slater wedi gwadu cyhuddiadau o gam-drin tri phlentyn ond fe newidiodd ei ble wrth i'w achos fynd i'r llys.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 05:05yp

Mark Drakeford yn diswyddo dau aelod o'r cabinet

Alun Davies a Huw Irranca-Davies wedi colli eu lle yng nghabinet Llywodraeth Cymru, wrth i'r Prif Weinidog ddewis ei dîm gweinidogol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Rhagfyr 2018 05:02yp

Young homeless blocked from renting, says report

Only one in five landlords would let to a young person who has been homeless, says report.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family