Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

03 Mehefin 2020 10:51yb

Hiliaeth 'yn gyffredin ac yn cynyddu' mewn ysgolion

Mae ymchwil elusen yn awgrymu fod awdurdodau addysg ddim yn gwybod beth yw gwir faint y broblem.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

03 Mehefin 2020 10:45yb

Disruption to schools could continue to November, MPs told

Disruption to school in England could continue into the autumn until November, MPs are told

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

03 Mehefin 2020 07:06yb

Y sector ffilm a theledu 'angen help' i ailgychwyn

Cadw pellter cymdeithasol ac yswiriant yw prif bryderon y diwydiant wrth geisio ailddechrau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

03 Mehefin 2020 06:36yb

Busnes casglu mefus ar fferm yn ffynnu yn y cyfnod cloi

Mae coronafeirws wedi achosi problemau lu i fyd amaeth, ond mae rhai'n gweld cyfle i arallgyfeirio.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

03 Mehefin 2020 06:18yb

'Peidiwch oedi cyn mynd i weld meddyg' medd mam

Mam o Sir Conwy'n dweud na ddylid oedi cyn cael triniaeth at gyflyrau eraill oherwydd y pandemig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

03 Mehefin 2020 05:57yb

Covid-19: Galw am ymchwiliad i ymateb Llywodraeth Cymru

Mae angen canfyddiadau ymchwiliad annibynnol cyn etholiad y Senedd yn 2021, medd y gwrthbleidiau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

03 Mehefin 2020 05:51yb

Live updates as Wales' education minister gives update on school opening

It has been speculated that schools could start opening more widely by the end of June

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

03 Mehefin 2020 05:36yb

Disgwyl cyhoeddiad am ailagor ysgolion Cymru

Bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams yn cyhoeddi cynlluniau i ailagor wedi'r cyfnod cloi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

03 Mehefin 2020 12:10yb

Coronavirus: Students might have to stay in 'protective bubble'

When university campuses open students might have to live and study in small groups to limit mixing.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

02 Mehefin 2020 07:22yp

Fideo 'arswydus' George Floyd yn ormod i'r prif weinidog

Mark Drakeford yn dweud bod fideo o farwolaeth George Floyd yn "un o'r pethau mwyaf arswydus" iddo weld.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan