Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

04 Mawrth 2021 11:39yb

Y rheithgor yn ystyried achos llofruddiaeth Y Barri

Saith diffynnydd yn gwadu llofruddio Harry Baker yn nociau'r Barri yn Awst 2019.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 09:12yb

Fears over spike in out-of-work young

There could be a "monumental" spike in youth unemployment without action, a report says.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

04 Mawrth 2021 07:09yb

Codi ymwybyddiaeth o heriau dementia i'r synhwyrau

Prifysgol Bangor yn cydweithio â Merched y Wawr i godi ymwybyddiaeth o effeithiau ehangach dementia.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 06:46yb

Dylai gofal iechyd meddwl 'ddim fod yn fater o lwc'

Mae yna alwadau i sicrhau gwell argaeledd o wasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ar draws Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 06:46yb

Dylai gofal iechyd meddwl Cymraeg 'ddim fod yn fater o lwc'

Mae yna alwadau i sicrhau gwell argaeledd o wasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ar draws Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 06:32yb

Covid: 'Risg y gallai diweithdra greithio'r ifanc'

Adroddiad yn galw am weithredu ar frys er mwy osgoi "cenhedlaeth sydd wedi ei chreithio gan Covid".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 06:19yb

Brechlyn: Mwy o gyflenwadau a Chymru'n 'arwain y pac'

Prif fferyllydd Llywodraeth Cymru yn dweud y gallai mwy na 30,000 dos y dydd gael eu darparu yn fuan.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 06:09yb

'Mae pob jab 'dan ni'n rhoi yn teimlo step yn agosach'

Cynnydd mawr yn y cyflenwad o frechlynnau yn golygu gallai mwy na 30,000 dos y dydd gael eu rhoi

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

04 Mawrth 2021 06:08yb

Scottish secondary pupils could wear masks in class

The recommendation comes from the Scottish government's Covid advisory group on education.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

03 Mawrth 2021 10:48yp

Y Bencampwriaeth: Stoke 1-2 Abertawe

Cic gosb yn sicrhau buddugoliaeth i Abertawe gan roi hwb i'w gobeithion o sicrhau dyrchafiad awtomatig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan