Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

24 Hydref 2021 07:29yp

Cyhoeddi enillwyr seremoni BAFTA Cymru 2021

Dathlu'r gorau ym myd ffilm a theledu yn 30ain seremoni Gwobrau BAFTA Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 01:49yp

Ystyried ymestyn defnydd pasys Covid yng Nghymru

Disgwyl i weinidogion ystyried a ddylid ymestyn y defnydd gorfodol o basys Covid i fwy o leoliadau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 11:16yb

Covid: Cyfradd heintio yn codi i'r lefel uchaf

Cyfradd heintio saith diwrnod fesul 100,000 o bobl wedi codi i 716.9 - y ffigwr uchaf eto.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 10:06yb

Menywod 'ofn mynd allan' wedi achosion sbeicio diodydd

Menywod a merched ofn mynd ar noson allan oherwydd ffyrdd "sinistr" o ymosod, yn ôl Aelod Seneddol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 09:29yb

Budget 2021: Rishi Sunak to pledge funding for T-levels

The government sets out its package for new T-levels and boosting further education in England.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

24 Hydref 2021 07:36yb

Cyfle i weld casgliad 'unigryw' o Feiblau Cymreig

Detholiad o Feiblau Cymreig sy'n gysylltiedig â Mary Jones gyda'i gilydd am y tro cyntaf.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 07:23yb

Menyw, 92, wedi disgwyl pedwar mis am ofal cymdeithasol

Esme Hanson wedi gorfod aros yn yr ysbyty am bedwar mis am nad oedd gofal ar gael iddi yn y cartref.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 07:13yb

Wales curriculum: New science GCSE prompts dumbing down fears

From 2025, physics, chemistry and biology will no longer be offered as separate GCSE subjects.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

24 Hydref 2021 07:11yb

Cymru i 'golli gwyddonwyr y dyfodol drwy symleiddio TGAU'

Ni fydd ffiseg, cemeg na bywydeg yn cael eu cynnig fel pynciau TGAU unigol yng Nghymru o 2025.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

24 Hydref 2021 06:44yb

A-level textbook withdrawn over 'shocking' Native American question

The exam board AQA apologises and says the textbook should never have been approved.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family