Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Tachwedd 2020 08:14yp

Dros 3,000 o ddirwyon coronafeirws yng Nghymru

Cafodd dros hanner y dirwyon - 1,759 - eu rhoi gan Heddlu Dyfed-Powys.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Tachwedd 2020 07:13yp

Rheolau atal cefnogwyr chwaraeon i barhau am y tro

Mae rheolwr Caerdydd wedi cwyno bod clybiau Cymru dan anfantais wrth i gefnogwyr gael mynd i gemau yn Lloegr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Tachwedd 2020 05:42yp

Anelu at ddosbarthu 150,000 o ffiolau brechlyn y dydd

Ffatri fferyllol yng ngogledd Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn yr ymdrech i ddarparu brechlyn coronafeirws.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Tachwedd 2020 04:46yp

Dim hawl gan dafarndai a bwytai i werthu alcohol

Prif Weinidog Cymru'n cyhoeddi cyfyngiadau llym ar y sector lletygarwch cyn cyfnod y Nadolig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Tachwedd 2020 03:17yp

Covid: How might GCSE and A-levels work this summer?

An announcement about plans for next summer's exams in England is expected later this week.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Tachwedd 2020 03:10yp

Llanc wedi'i gyhuddo'n dilyn trywaniad yn Nhreganna

Llanc wedi cael ei gyhuddo o gario arf ac anafu person yn fwriadol wedi digwyddiad ddydd Mercher.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Tachwedd 2020 01:12yp

Scotland starts mass testing of students

Two new mass testing programmes are under way in a bid to drive down infection rates before Christmas.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Tachwedd 2020 11:50yb

Student Covid testing begins for Christmas exodus

Universities open mass testing centres for students so they can travel home safely for Christmas.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Tachwedd 2020 10:35yb

Cytundeb yn diogelu 555 swydd yn Sir Fynwy

Y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cyhoeddi cytundeb gwerth £2.4bn fydd yn diogelu cannoedd o swyddi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Tachwedd 2020 10:22yb

Scotland starts mass testing of students

Two new mass testing programmes are under way in a bid to drive down infection rates before Christmas.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family