Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

31 Mawrth 2020 08:55yb

Eisteddfod: Ateb cwestiynau o'r cystadlu i'r carafanio

Gohirio'r Brifwyl yn Nhregaron 2020 - Beth nesaf?

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

31 Mawrth 2020 06:05yb

Cyfyngiadau teithio yn peryglu triniaeth tiwmor

Tad yn gobeithio nad yw'r argyfwng coronafeirws yn chwalu gobeithion ei ferch fach o gael triniaeth.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

31 Mawrth 2020 05:46yb

'Prinder sgiliau petai ffermwyr yn cael eu heintio'

Mae'r diwydiant amaeth yn wynebu sawl her newydd yn sgil yr haint coronafeirws.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

31 Mawrth 2020 05:27yb

Rhybudd i beidio mynd i fynwentydd ar Sul y Blodau

Wrth i Sul y Blodau agosáu yr Annibynwyr yn dweud wrth bobl beidio ymweld â mynwentydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

31 Mawrth 2020 05:17yb

Coronafeirws: Cyhuddo Tesco o 'ymgyrch lobïo enfawr'

Llywodraeth Cymru yn cyhuddo'r cwmni o roi pwysau er mwyn gwyrdroi penderfyniad ar drethi busnes.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 11:45yp

Coronavirus: Free school meals children to get food vouchers

Ministers say the vouchers could be available to families in England as early as Tuesday afternoon.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Mawrth 2020 08:35yp

Lack of childcare 'forcing key workers to stay home'

As many childcare providers close their doors, key workers with young children tell the BBC they are "stuck".

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Mawrth 2020 04:53yp

Gweithwyr iechyd yn cael trafferth sicrhau gofal plant meithrin

Rhai o weithwyr y gwasanaeth iechyd yn dweud eu bod yn cael trafferth sicrhau gofal i blant ifanc.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 04:52yp

'Mae pawb 'di anghofio am y plant bach'

Mae meithrinfa Ffion Roberts yn Rhuthun yn parhau ar agor er nad ydyn nhw'n rhan o gynllun cefnogaeth y llywodraeth.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 01:00yp

Coronafeirws: Datgelu pecyn newydd o gymorth ariannol

Mark Drakeford yn datgelu cronfa gwerth £1.1bn i fusnesau "oroesi storm coronafeirws".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan