Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Mawrth 2023 07:23yp

Caerdydd: Cyhuddo dyn o geisio llofruddio wedi gwrthdrawiad

Daw ar ôl i yrrwr fan ddosbarthu gael ei daro tra'n gwneud ei waith yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 06:41yp

Porthmadog: Cyfarfod cyhoeddus ar ddyfodol meddygfa

Codwyd pryderon am ddyfodol Meddygfa Madog yn sgil cais cynllunio i adeiladu fflatiau ar y safle.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 06:04yp

Rhybudd heddlu i beidio bwyta carw wedi gwrthdrawiad ffordd

Mae'r heddlu bellach wedi canfod y carw, wedi iddyn nhw rybuddio'r person a symudodd y corff i beidio bwyta'r cig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 05:00yp

Pryder am swyddi wrth israddio ffatri yn Y Fflint

Mae gweithwyr ffatri Oscar Mayer yn Y Fflint yn wynebu cymudo i Wrecsam, neu golli eu swyddi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 04:47yp

Cam ymlaen i gynllun cludo d?r o Lyn Efyrnwy i Loegr

Gallai miliynau o litrau o dd?r gael eu cludo o Lyn Efyrnwy yn Sir Drefaldwyn i rannau o Loegr dan y cynllun.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 04:16yp

Cynlluniau ar gyfer treth twristiaeth i Gymru gam yn nes

Bydd deddfwriaeth sy'n caniatáu i gynghorau sir gyflwyno treth yn cael ei chyflwyno i'r Senedd o fewn dwy flynedd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 02:32yp

'Dim chewing gum!' Golwg ar un o drenau newydd Metro De Cymru

Rachel Stephens o Dreherbert sy’n ein tywys o amgylch un o drenau newydd Metro De Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 10:23yb

Cymro yn tyngu llw dinesydd Seland Newydd yn iaith y Maori

Miloedd yn gwylio fideo o Gymro yn defnyddio'r iaith frodorol mewn seremoni yn Seland Newydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 10:05yb

Cynlluniau ar gyfer treth twristiaeth i Gymru gam yn nes

Deddfwriaeth sy'n caniatáu i gynghorau sir gyflwyno treth yn cael ei chyflwyno i'r Senedd o fewn y ddwy flynedd nesaf, meddai Llywodraeth Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2023 06:01yb

Tynnu dau o'u car wedi gwrthdrawiad â bws yn Sir y Fflint

Cafodd dyn a dynes eu cludo i ysbytai ar ôl y gwrthdrawiad â bws Arriva yn Sir y Fflint nos Fercher.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan