Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Tachwedd 2016 08:32yb

Briffio Mentoriaid Hydref 16

18 Tachwedd 2015 09:15yb

Fideo Hyfforddi Mentoriaid

18 Tachwedd 2014 03:12yp

Sut i gyflwyno ffurflen asesiad ffurfiannol ar CAADOC

31 Hydref 2014 10:11yb

Cyhoeddi adroddiad terfynol Estyn ar gyfer CAADOC

Rydym i gyd yn falch iawn bod y cynnydd a’r datblygiad a wnaed yn y Ganolfan wedi cael eu cydnabod. Rydym nawr mewn sefyllfa gref i gyrraedd ein nod o fod yn Ganolfan HAGA ardderchog dros y 18-24 mis nesaf.

Unwaith eto, diolch am barhau’n ymroddedig i’r bartneriaeth ac am eich gwaith caled gyda’r myfyrwyr a rannwn yn y bartneriaeth honno.

Gyda dymuniadau gorau

Jane

Dr Jane Waters

Pennaeth y Ganolfan