Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru

The South West Wales Centre of Teacher Education

28 Tachwedd 2018 05:46yp

Cynnal ymchwiliad annibynnol i Ysgol Uwchradd Aberteifi

Cyngor Ceredigion i gynnal ymchwiliad annibynnol ar ôl derbyn cwynion gan gyn-aelodau staff Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 05:35yp

Gwrthwynebiad lleol i ddatblygiad tai yng Ngheredigion

Trigolion pentref ger Aberystwyth, yn gwrthwyebu cynlluniau i adeiladu 20 o dai yn y pentref.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 03:52yp

Travel disruption across Wales as 70mph winds hit

Ferries are cancelled, rail services disrupted and bridges closed as high winds hit.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 03:44yp

Cannoedd heb drydan wedi tywydd garw

Mae rhybuddion am wyntoedd cryf mewn grym ar gyfer rhannau helaeth o Gymru ddydd Mercher a dydd Iau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 01:24yp

Beirniadu arwyddion ffordd uniaith Saesneg yn Wrecsam

Ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu Cyngor Wrecsam am beidio â chyfieithu rhai o arwyddion ffordd y sir.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 11:58yb

Cynllun ynni Powys i losgi 150,000 tunnell o wastraff

Cwmni ynni adnewyddadwy i ymgynghori ar eu bwriad i leoli llosgydd mewn hen chwarel ym Mhowys.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 11:49yb

Carl Sargeant: Carwyn Jones to give evidence to inquest

Carl Sargeant, the former communities minister, was sacked by Carwyn Jones four days before he died.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 11:46yb

Storm Diana: Travel hit across Wales amid 70mph winds

Ferries are cancelled, rail services disrupted and power cuts as Storm Diana hits.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 11:44yb

Carwyn Jones i roi tystiolaeth yng nghwest Carl Sargeant

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn rhoi tystiolaeth yn y cwest i farwolaeth Carl Sargeant ddydd Mercher.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Tachwedd 2018 11:26yb

Penodi Efa Gruffudd Jones yn gadeirydd Theatr Genedlaethol

Theatr Genedlaethol Cymru wedi penodi Efa Gruffudd Jones fel cadeirydd newydd bwrdd ymddiriedolwyr y cwmni.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan