Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

27 Ionawr 2019 11:29yb

Cannoedd heb drydan yn ne Cymru ar ôl gwyntoedd cryfion

Tua 1,000 o gartrefi ar draws de Cymru wedi bod heb gyflenwad trydan ar ôl i wyntoedd o hyd at 65mya daro'r wlad.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 11:27yb

Matt Hancock: Harmful content 'must be purged' from social media

Health Secretary doesn't rule out banning social media firms if they fail to remove content that promotes self-harm and suicide.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

27 Ionawr 2019 11:22yb

Heddwas wedi'i anafu cyn gêm Bangor a Chaernarfon

Heddwas wedi'i gymryd i'r ysbyty ar ôl cael ei anafu tra'n delio gyda chefnogwyr cyn y gêm bêl-droed rhwng Bangor a Chaernarfon nos Sadwrn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 10:31yb

Gwrthod cyflwyno mesur awtistiaeth i Gymru yn 'ergyd'

Mam i blentyn awtistig yn dweud ei fod yn "ergyd" fod ACau wedi pleidleisio yn erbyn cyfraith i roi mwy o gefnogaeth i bobl sydd â'r cyflwr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 08:53yb

Prosiect i hybu twristiaeth yn derbyn arian Ewropeaidd

Prosiect i ailddarganfod treftadaeth seintiau canoloesol cynnar Cymru ac Iwerddon yn derbyn grant o €1.9m gan yr Undeb Ewropeaidd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 08:42yb

Gostyngiad yn niferoedd brechlyn y ffliw yng Nghymru

Nifer y bobl sy'n derbyn brechlyn rhag y ffliw wedi gostwng yng Nghymru, gyda rhybudd gan arbenigwyr meddygol bod y firws yn lledu.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 08:30yb

Canlyniadau pedwaredd rownd Cwpan Cymru

Holl ganlyniadau pedwaredd rownd Cwpan Cymru ddydd Sadwrn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 08:29yb

Merched yn ennill '25% yn llai' mewn rhai mannau

Mae merched yn cael eu talu 25% yn llai na dynion mewn rhai rhannau o Gymru, yn ôl elusen gydraddoldeb Chwarae Teg.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 08:17yb

Seiriol Dawes-Hughes: Beth sy' 'na i de?

Seiriol Dawes-Hughes o Gaernarfon yn sôn am ei gariad am fîns a beth sy' i de heno

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Ionawr 2019 02:08yb

Toy story

Mindfulness has become popular in schools, but how can toys help children stay calm and talk about their emotions?

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family