Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

13 Mai 2021 11:03yb

Dau o bob tri yng Nghymru gyda gwrthgyrff Covid-19

Arolwg yr ONS yn rhoi darlun o effaith y rhaglen frechu ar helpu amddiffyn pobl Cymru rhag y feirws.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 10:12yb

Agor a gohirio cwest yn achos marwolaeth Pen-pych

Syrthiodd dyn ifanc o uchder wythnos diwethaf wrth gerdded gyda ffrindiau ar fynydd ger Treorci.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 10:04yb

Aelod Senedd yr Alban yn tyngu llw yn Gymraeg

Rachael Hamilton, aelod Ceidwadol yn ne'r Alban, yn tyngu llw yn Gymraeg mewn seremoni yn Holyrood.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 09:35yb

Pupils being told what questions will come up in exams, teacher claims

“We are concerned about the potential for assessment being undertaken to give false readings," warned exam regulator Qualifications Wales

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

13 Mai 2021 09:31yb

Ymosodiadau ar weithwyr brys 'yn digwydd yn amlach'

Mae Prif Gwnstabl Gwent yn galw am ddedfrydau llymach yn achos pobl sy'n ymosod ar weithwyr brys.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 07:15yb

Cardiff University staff to continue online lectures next year

Two metre social distancing and masks on campus are also expected to continue next term at Cardiff University

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

13 Mai 2021 05:59yb

Teulu'n galw am beidio gwerthu T?'r Cymry, Caerdydd

Gwrthwynebu cynlluniau i werthu t? a roddwyd i Gaerdydd i fod yn ganolfan i hyrwyddo'r Gymraeg.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 05:49yb

Canolfannau hamdden Ceredigion i barhau ar gau am ddeufis

Cyngor Ceredigion i gadw'u canolfannau ar gau am ddeufis arall, er bod rhai ledled Cymru yn ailagor.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 05:41yb

Ymosodiadau hiliol: Menyw'n ddig am arafwch yr heddlu

Menyw, 19, sydd wedi'i cham-drin yn hiliol fwy nag unwaith eisiau i'r heddlu gymryd y mater o ddifrif.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

13 Mai 2021 05:11yb

Mark Drakeford i ddewis ei gabinet wedi'r etholiad

Fe fydd yna enwau newydd yn nhîm gweinidogol newydd Llywodraeth Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan