Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Ebrill 2014 11:03yp

Erasmus exchanges get down to business

From fun in the sun... to workplace skills

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Ebrill 2014 05:26yp

Thousands sit new Scottish exams

Thousands of students across Scotland sit the first exams for the new National 5 qualifications.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Ebrill 2014 02:58yp

VIDEO: Cynllun Hawliau Plant 2014

Cynhaliwyd dadl ar ddrafft y 'Cynllun Hawliau Plant 2014' o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Ebrill 2014 01:08yp

Stabbing school 'right to stay open'

The decision to keep open a Leeds school where a teacher was stabbed to death in front of pupils on Monday is welcomed by experts.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Ebrill 2014 11:27yb

Too young for the Holocaust?

How young is too young to know?

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

28 Ebrill 2014 01:14yp

Inside the Trojan Horse

Newsnight's Chris Cook examines 'Trojan Horse' extremism claims

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

28 Ebrill 2014 12:45yp

Poker player wins child support case

Judges say a professional poker player does not have to pay child support to the mother of his children.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

28 Ebrill 2014 07:21yb

Cwmni diogelwch yn creu 130 o swyddi

Bydd cwmni diogelwch cyfrifiadurol yn sefydlu pencadlys Ewropeaidd yng Nghaerdydd a chanolfan ddata yng Nghasnewydd, gan greu bron i 130 o swyddi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Ebrill 2014 07:18yb

Galw ar gadeirydd cwmni dawns i adael

Adroddiad beirniadol ynglyn â diffygion rheolaeth a ffraeo mewnol y Cwmni Dawns Cenedlaethol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Ebrill 2014 06:42yb

£2 filiwn i atal trais yn y cartref

Mae elusen sy'n ceisio atal trais yn y cartref wedi derbyn arian sylweddol gan Gronfa'r Loteri.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan