Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Mehefin 2014 02:46yp

Prince 'wanted more grammar schools'

The Prince of Wales tried to influence government decisions in areas including grammar schools expansion and GM crops, former Labour cabinet ministers reveal.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Mehefin 2014 01:30yp

Pryder yn cynyddu am Arthur Jones

Mae'r chwilio am Arthur Jones yn parhau wedi iddo fethu â dychwelyd o'i wyliau ar ynys Creta.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Mehefin 2014 10:59yb

Cannoedd o swyddi 'wedi eu diogelu'

Mae cytundeb mewn egwyddor ynglŷn â gwerthiant purfa olew Murco'n golygu bod cannoedd o swyddi bellach yn edrych yn fwy diogel.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Mehefin 2014 09:49yb

Tywysog wedi ceisio dylanwadu'r llywodraeth

Fe wnaeth y Tywysog Charles roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno meddyginiaeth amgen ar y gwasanaeth iechyd, yn ôl cyn Ysgrifennydd Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Mehefin 2014 08:26yb

Cannoedd o swyddi 'wedi eu diogelu'

Mae cytundeb mewn egwyddor ynglŷn â gwerthiant purfa olew Murco'n golygu bod cannoedd o swyddi bellach yn edrych yn fwy diogel.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Mehefin 2014 08:12yb

4,000 yn absennol o'r llys yn 2013

4,000 o ddiffynyddion, gan gynnwys rhai wedi eu cyhuddo o ddwyn, trais a throseddau rhyw. yn absennol o'r llys yn 2013 yn ôl gwybodaeth ddaeth i law Cymru Fyw.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Mehefin 2014 08:09yb

Dim tâl am glybiau brecwast Sir fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi penderfynu peidio â chodi tâl ar gyfer plant sy'n mynychu clybiau brecwast yn yr ardal.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Mehefin 2014 06:21yb

Prince 'wanted more grammar schools'

The Prince of Wales tried to influence government decisions in areas including grammar schools expansion and GM crops, former Labour cabinet ministers reveal.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

28 Mehefin 2014 02:57yp

Ple teulu Arthur Jones: 'Help'

Mae mab Arthur Jones o Ddinbych sydd ar goll ar Ynys Creta yn apelio ar unrhyw un allai fod wedi gweld ei dad i gysylltu â'r awdurdodau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mehefin 2014 01:50yp

Dathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog

Gweithgareddau i nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog gan gynnwys gorymdaith a gwasanaeth awyr agored.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan