Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Tachwedd 2014 06:07yp

Cludo cerddwr i'r ysbyty mewn hofrennydd

Cerddwr wedi'i gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd wedi iddo ddisgyn 75 troedfedd yn Eryri.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 05:44yp

Watford 0-1 Caerdydd

Buddugoliaeth oddi cartref i Gaerdydd yn erbyn Watford.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 04:59yp

Abertawe 1-1 Crystal Palace

Gêm gyfartal i Abertawe, garterf yn erbyn Crystal Palace

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 04:38yp

Cymru 12-6 De Affrica

O'r diwedd, buddugoliaeth i Gymru yn erbyn un o dimau hemisffer y de yng nghyfres ryngwladol yr hydref.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 01:29yp

Protest am gyffordd yr A470 yn Nolgellau

Pobl leol yn cynnal protest am gyffordd lle bu farw dau yrrwr mewn cyfnod o chwe wythnos.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 01:20yp

Darganfod ffatri ganabis ger gorsaf heddlu

Mae'r heddlu wedi darganfod ffatri ganabis anferth - a hynny drws nesaf i'w pencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 11:41yb

Pwy sydd â'r cefnogwyr gorau?

Mae hi'n hen ddadl ond cefnogwyr pa gamp yw'r gorau?

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 11:24yb

Gwasanaeth cerddoriaeth dan fygythiad

Mae rhieni yn ymgyrchu i achub gwasanaeth addysg gerddoriaeth yn Sir Ddinbych wrth i'r cyngor chwilio am ffyrdd i arbed arian.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 10:42yb

Uno cynghorau: Angen "gweledigaeth gyffredin"

Cynghorau lleol sy'n wynebu uno gydag awdurdodau lleol eraill wedi galw am "weledigaeth gyffredin" gyda gweinidogion Llywodraeth Cymru yngl?n â'r dyfodol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2014 09:06yb

Protest am gyffordd yr A470 yn Nolgellau

Pobl leol yn cynnal protest am gyffordd lle bu farw dau yrrwr mewn cyfnod o chwe wythnos.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan