Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Mai 2015 04:58yp

Ymchwiliad i farwolaeth 'aneglur'

Yr heddlu'n dweud bod marwolaeth dynes gafodd ei darganfod mewn t? ym Mae Colwyn yn aneglur, ond nid yn amheus.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 03:33yp

Pump yn dianc o dân yng Nghonwy

Pedair injan dân wedi bod yn brwydro yn erbyn tân mewn t? yn Hen Golwyn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 02:21yp

Achub deifiwr oddi ar arfordir Môn

Gwylwyr y Glannau yn achub deifiwr oddi ar arfordir Ynys Môn brynhawn Sadwrn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 01:28yp

Arestio dyn ar ôl ymosodiad rhywiol

Dyn yn cael ei arestio yn dilyn honiad o ymosodiad rhywiol ar ddynes mewn parc yng Nghaerdydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 01:01yp

Effaith cyffur canser yn 'rhyfeddol'

Effaith posibl gall cyffur canser newydd, sydd wedi ei ddatblygu yng Nghaerdydd, ei gael ar gleifion yn cael ei ddisgrifio gan oncolegwyr fel "rhyfeddol".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 11:08yb

VIDEO: Dwyn defaid ar gynnydd

Mae dwyn defaid ar gynnydd yng Nghymru, tra bo'r broblem yn lleihau ar draws gweddill Prydain.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 09:31yb

Gwaith adfer T? Tredegar i ddechrau

Gwaith i adfer gweithdai gafodd eu difrodi gan dân yn Nh? Tredegar yng Nghasnewydd i ddechrau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 09:05yb

Gofal iechyd meddwl yn 'erchyll'

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad beirniadol, mae'r Gymdeithas Alzheimer wedi disgrifio'r gofal mewn uned iechyd meddwl yn y gogledd yn "erchyll".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 08:32yb

Meddygon o Gymru i helpu yn Nepal

Staff meddygol o dde Cymru i hedfan i Nepal i helpu trin dioddefwyr y ddau ddaeargryn sydd wedi taro’r wlad.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mai 2015 08:07yb

Wyau gweilch y Dyfi wedi deor

Un o dri ?y a ddodwyd gan walch y pysgod prin mewn safle nythu yng nghanolbarth Cymru yn dechrau deor.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan