Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Medi 2015 09:00yp

Educating Cardiff: Best friend fall-outs and a lot of attitude in episode seven

Educating Cardiff is almost over but we've still got two episodes to go at Willows High School

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Medi 2015 08:45yp

Arestio pump yn dilyn ffrwgwd

Pum person wedi'u harestio yn dilyn ffrwgwd yn ardal Cyncoed yng Nghaerdydd ddydd Mercher.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 08:22yp

VIDEO: 'Rhaid talu grantiau Ewrop ar amser'

Bydd diwydiant ffermio Cymru yn wynebu problemau mawr os na fydd grantiau gan yr Undeb Ewropeaidd yn cael eu talu ar amser, medd ymgynghorydd amaeth.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 07:03yp

Corbyn: 'Y mandad ar gyfer newid'

Gohebydd Seneddol BBC Cymru James Williams fu'n gwrando ar araith gyntaf Jeremy Corbyn i gynhadledd Llafur ers iddo gael ei ethol yn arweinydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 07:03yp

A teacher 'pretended to be a 13-year-old girl and claimed the headteacher had abused her', hearing told

Teacher Eleri Roberts could be banned from the classroom as a result of the allegations about her behaviour at Llanidloes High School

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Medi 2015 07:01yp

Dirwy: 'Gwasgu i farwolaeth'

Yn Llys y Goron Caerdydd mae cwmni dur yn cael dirwy o £112,500 wedi marwolaeth gweithiwr 37 oed.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 04:16yp

Honiad ffug athrawes am bennaeth

Fe allai athrawes gael ei thynnu oddi ar y gofrestr ddysgu ar ôl iddi esgus bod yn ferch 13 oed er mwyn gwneud honiad fod prifathro wedi cyflawni ymosodiad rhyw arni.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 03:58yp

Gwahardd ysmygu mewn carchardai

Llywodraeth Prydain yn cyhoeddi y bydd ysmygu'n cael ei wahardd o garchardai Cymru o'r flwyddyn nesaf ymlaen.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 03:50yp

Cyn athro: 'Dwy flynedd o hunlle'

Athro wedi ymddeol, yn ddieuog o droseddau cam-drin plant yn rhywiol, yn dweud fod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn hunllef.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2015 02:11yp

VIDEO: Cwpan y Byd: Cyhoeddi'r tîm

Gohebydd rygbi BBC Cymru Gareth Charles sydd wedi bod yng nghanol cyffro tîm Cymru, ac yn rhoi blas i Cymru Fyw.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan