Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Tachwedd 2015 05:27yp

Camgymeriad: Bil ffôn o £560,000 i'r heddlu

Mae wedi dod i'r amlwg fod Heddlu Gogledd Cymru wedi gwario £560,000 dros ddwy flynedd ar wasanaeth ffôn symudol na gafodd ei ddefnyddio, cyn i neb sylwi ar y camgymeriad.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 03:40yp

Cynllun talebau mewn tref ym Mhowys

Siopwyr mewn tref ym Mhowys yn gallu talu am nwyddau gan ddefnyddio talebau fel rhan o gynllun i gadw arian yn yr ardal leol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 03:32yp

Gwyntoedd cryfion yn taro Cymru

Tywydd garw yn effeithio ar nifer o ardaloedd yng Nghymru wrth i'r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd o hyd at 70mya ddydd Sul.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 03:27yp

Student uni funding 'unsustainable'

The body representing universities in Wales says the way Welsh students are funded is unsustainable.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Tachwedd 2015 03:10yp

Grantiau ffioedd myfyrwyr: 'Anghynaladwy'

Y corff sy'n cynrychioli prifysgolion yng Nghymru wedi dweud fod y ffordd y mae myfyrwyr yng Nghymru yn cael eu hariannu yn anghynaladwy.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 02:32yp

Kinnock eisiau pleidlais rydd ar Syria

Mae un o ASau Cymreig mwyaf newydd y blaid Lafur wedi dweud y dylai arweinydd y blaid ganiatáu pleidlais rydd ar y mater o ymosod o'r awyr ar Syria.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 01:00yp

Teyrngedau i Sian Pari Huws

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r ddarlledwraig Sian Pari Huws, sydd wedi marw o ganser yn 55 oed.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 10:21yb

Rhybudd o wyntoedd cryfion ar draws Cymru

Tywydd garw yn effeithio ar nifer o ardaloedd yng Nghymru wrth i'r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd o hyd at 70mya ddydd Sul.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 09:56yb

Trwy Fy Llygaid i: Tachwedd

Betsan Evans oedd ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Tachwedd

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2015 09:05yb

Atal hysbysebion bwyd sothach cyn 21:00?

Gweinidog Iechyd Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno gwaharddiad ar hysbysebu bwydydd a diodydd sy'n uchel mewn braster, halen a siwgr, i blant cyn y trothwy 21:00.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan