Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Gorffenaf 2016 07:02yp

Gweithwyr ffatri fwyd yn protestio yng Nghaerdydd

Gweithwyr mewn ffatri fwyd yng Nghasnewydd wedi cynnal protest yng Nghaerdydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 05:04yp

Cau maes awyr Y Fali yn ystod mis Awst

Maes awyr yr Awyrlu yn Y Fali ar Ynys Môn ar gau i bob awyren yn ystod mis Awst yn sgil gwaith datblygu gwerth £20 miliwn i ailwampio'r safle.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 04:35yp

Ryff geid Heledd Cynwal i ardaloedd y maes

3 munud i'ch cyfarwyddo a'r lleoliadau cyfarwydd a newydd ar faes yr Eisteddfod

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 03:36yp

Dysgu Cymraeg: Corff yn annog 'cydweithio nid cystadlu'

Bwriad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol newydd fydd hybu cydweithio o fewn y sector dysgu Cymraeg i oedolion.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 02:47yp

Canlyniadau dydd Sadwrn / Saturday's results

Holl ganlyniadau'r cystadlaethau / All the results

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 02:19yp

Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn // The National Eisteddfod: Saturday's Pictures

Y Steddfod mewn lluniau // The Eisteddfod in pictures

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 01:27yp

Coleman ymysg y ffefrynnau i fynd i Hull City

Rheolwr Cymru, Chris Coleman, ymysg y ffefrynnau ar gyfer swydd prif hyfforddwr Clwb Pêl-droed Hull City.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 10:43yb

Man dies following crash at Caerwys, Flintshire

A man dies following a road traffic collision in Flintshire during the early hours of Saturday morning.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 10:06yb

Dewch i weld tu mewn i'r pafiliwn newydd

Fideo fer yn eich tywys tu mewn i'r pafiliwn ar ei newydd wedd

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Gorffenaf 2016 08:24yb

Eisteddfod: 'Adfywiad yn Sir Fynwy'

Wrth i'r Eisteddfod ymweld â Sir Fynwy am y tro cyntaf ers dros ganrif, mae cadeirydd y pwyllgor gwaith lleol yn credu bod y brifwyl wedi 'trydaneiddio' yr ardal.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan