Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Ionawr 2016 07:47yp

Gleision 10-3 Caeredin

Buddugoliaeth i'r Gleision yn rhwystro Caeredin rhag mynd i frig y Pro12.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 07:12yp

Connacht 30-17 Scarlets

Dau yn cael eu hanfon o'r cae wrth i'r Scarlets golli yn Galway

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 06:42yp

Dod o hyd i gorff babi

Yr heddlu yn ymchwilio ar ôl i gorff babi gael ei ddarganfod ar dir ger ystâd ddiwydiannol yng Nghasnewydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 06:05yp

Eastleigh 1-1 Wrecsam

Pwynt oddi cartref i Wrexham, ond Jennings yn methu gyda chic o'r smotyn ym munudau ola'r gêm.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 05:54yp

Gr?p iaith yn galw am amserlen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Gyngor Sir Caerfyrddin i osod amserlen bendant ar gyfer gweithredu yn y Gymraeg.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 05:25yp

Morecambe 1-2 Casnewydd

Dwy gol Boden yn sicrhau buddugoliaeth i Gasnewydd ym Morecambe

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 05:11yp

Huddersfield 2-3 Caerdydd

Caerdydd yn ennill dwy gêm yn olynol am y tro cytnaf y tymor hwn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 01:11yp

Trywanu: Arestio dau ddyn

Dau ddyn o Gymru wedi eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio dyn yn Sir Amwythig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 11:15yb

Damwain farwol

Yr heddlu yn apelio am dystion wedi damwain angheuol yn Rhondda Cynon Taf.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Ionawr 2016 09:45yb

Merched ar y cyrion?

Oes dal angen rhoi sylw arbennig i lenyddiaeth merched heddiw?

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan