Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

28 Chwefror 2017 08:08yp

Teyrnged wedi marwolaeth dyn 37 oed ym Mhort Talbot

Teyrnged wedi ei rhoi i ddyn 37 oed o Bort Talbot fu farw yn oriau mân fore Llun.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 08:03yp

O'r Senedd: Y Farwnes Eluned Morgan

Pwy sydd well gan Eluned Morgan, Nigel Farage neu Donald Trump?

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 08:01yp

'Gormod o bwysau' ar nyrsys ardal medd Coleg Brenhinol

Y Coleg Nyrsio Brenhinol yn dweud bod gormod o bwysau ar nyrsys ardal a bod angen mwy o fuddsoddiad.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 06:58yp

Golwg y tu mewn i Garchar y Berwyn

Mae'r carcharorion cyntaf wedi eu symud i Garchar y Berwyn yn Wrecsam - un o'r carchardai mwyaf yn Ewrop.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 06:04yp

'Unforgivable' budget cuts could see comprehensive schools in Bridgend lose up to five teachers each

Primary schools could also face losing staff

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

28 Chwefror 2017 04:53yp

Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan Roderick

Galw am gyfreithloni canabis i drin cyflwr meddygol, a ffrae Ysgol Llangennech yn dal i gael ei drafod yn y Cynulliad.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 04:04yp

Atal cwmni awyrennau'r gwasanaeth rhwng Caerdydd a Môn

Awyrennau Van Air, sy'n gyfrifol am deithiau rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn, wedi eu hatal rhag hedfan am resymau diogelwch.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 01:44yp

OECD report backs radical reform of Welsh curriculum

The organisation behind the PISA international school rankings says Wales should continue its radical reform of the curriculum.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

28 Chwefror 2017 01:38yp

Gweilch i wynebu Stade yn y Principality

Gêm 'gartref' y Gweilch yn erbyn Stade Francais yn rownd gogynderfynol Cwpan Her Ewrop yn cael ei symud i Stadiwm y Principality.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Chwefror 2017 11:58yb

Llofruddiaeth Matalan: Carchar am oes i Andrew Saunders

Andrew Saunders yn cael ei garcharu am leiafswm o 23 mlynedd am drywanu ei gyn-gariad a'i chariad newydd i farwolaeth ar un o brif strydoedd Caerdydd y llynedd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan