Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Hydref 2017 10:38yp

Elfyn Evans: Ennill Rali GB Cymru yn 'deimlad arbennig'

Y gyrrwr rali Elfyn Evans yn dweud bod ennill Rali GB Cymru yn "deimlad arbennig dros ben".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 10:33yp

Cwymp sylweddol yng ngwerthiant llyfrau Cymraeg

Nifer y llyfrau Cymraeg sy'n cael eu gwerthu gan Gyngor Llyfrau Cymru yn dangos cwymp sylweddol o'i gymharu â'r Saesneg.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 10:32yp

Ydy'r Cymry'n cefnu ar lyfrau?

Ffigyrau ddaeth i law BBC Cymru Fyw yn dangos bod cwymp yng ngwerthiant llyfrau Cymraeg dros y chwe blynedd diwethaf.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 09:47yp

Honiadau cyn-AS o Gymru am aflonyddu rhywiol

Y cyn-AS Llafur, Betty Williams, yn honni bod dau wleidydd wedi ymddwyn yn amhriodol tuag ati yn Nh?'r Cyffredin.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 09:43yp

Ymddygiad rhywiol 'cwbl annerbyniol' tuag at gyn-AS

Y cyn-AS, Betty Williams, yn dweud ei bod wedi diodde' o aflonyddu rhywiol "cwbl annerbyniol" yn Nh?'r Cyffredin.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 09:11yp

Llangammarch Wells fire: Father and children feared dead

"The village is devastated": People express shock after fatal house fire.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 08:37yp

Nifer wedi marw mewn tân difrifol yn Llangamarch, Powys

Tri o blant wedi llwyddo i ddianc o dân mewn t? lle bu farw sawl person yn Llangamarch, Powys.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 08:10yp

Cyffuriau'n ffactor ym marwolaeth bachgen yn Sir Conwy

Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau bod marwolaeth bachgen wedi parti Calan Gaeaf yn Sir Conwy yn "gysylltiedig â chyffuriau".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 07:37yp

Arriva Trains Wales drops out of Welsh rail franchise bid

The firm drops out of the race to continue running the Wales and Borders franchise it won in 2003.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2017 06:48yp

Arriva i roi'r gorau i redeg gwasanaethau trenau Cymru

Trenau Arriva Cymru i roi'r gorau i redeg gwasanaethau trên Cymru a'r Gororau yn 2018 wedi iddyn nhw dynnu 'nôl o broses dendro.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan