Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Tachwedd 2017 10:24yp

Uwch Gynghrair: Chelsea 1-0 Abertawe

Abertawe yn amddiffyn yn ystyfnig ond yn colli am y pumed tro mewn chwe gêm.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 08:00yp

Bwlio: Dim ymchwiliad pwyllgor Cynulliad i Carwyn Jones

ACau yn pleidleisio yn erbyn cynnig i ofyn i bwyllgor Cynulliad edrych ar beth oedd Carwyn Jones yn ei wybod am honiadau o fwlio.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 07:40yp

Wales v New Zealand: Disabled man abused by drunk rugby fans

A rugby fan was subjected to "a tirade of foul language" at Wales v New Zealand, his niece says.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 07:20yp

Carwyn Jones will not attend Carl Sargeant funeral

The first minister says he hopes Carl Sargeant's family can celebrate his life without distraction.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 07:11yp

Arolwg annibynnol o wariant bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr

Llywodraeth Cymru yn comisiynu arolwg ariannol annibynnol o fwrdd iechyd mwyaf Cymru, Betsi Cadwaladr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 05:32yp

Dyn anabl wedi wynebu 'iaith anweddus' yng ngêm rygbi Cymru

Cafodd ewythr Beth Fisher ei dargedu gydag "iaith anweddus" gan gefnogwyr rygbi meddw yn y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 05:00yp

Galw ar Carwyn Jones i atal ei bleidlais ar fwlio

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn galw ar Carwyn Jones i beidio â phleidleisio mewn dadl ar honiadau o fwlio.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 04:37yp

Pinewood: Cyfeirio Llywodraeth Cymru at Gomisiynydd

AC Ceidwadol yn cyfeirio Llywodraeth Cymru at y Comisiynydd Gwybodaeth am wrthod ateb cwestiynau am stiwdio Pinewood Cymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2017 04:23yp

Aberystwyth University has approved a £12m upgrade to the historic Pantycelyn student hall

The hall for Welsh speaking students will re-open in September 2019,

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Tachwedd 2017 04:21yp

Carcharu dyn am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

Dyn 31 oed o Ynys Môn wedi'i garcharu am 16 mis am achosi marwolaeth nyrs drwy yrru'n beryglus.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan