Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Tachwedd 2018 08:42yp

Myfyrwyr Bangor yn protestio yn erbyn aflonyddu rhywiol

Oddeutu 100 o bobl wedi ymuno mewn gorymdaith lawr stryd fawr Bangor yn erbyn aflonyddu rhywiol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 07:37yp

Peter Colwell shooting: Accused 'not aware of trigger pressure'

Eighteen-year-old gamekeeper Peter Colwell was shot in a vehicle outside a pub after a night out.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 07:24yp

Cwest: Carl Sargeant wedi 'beio'i hun' am golli ei swydd

Gyrrwr gweinidogol yn dweud bod Carl Sargeant wedi "beio'i hun" am golli'i swydd, yn dilyn y cyfarfod ble collodd ei le yn y cabinet.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 05:35yp

Achos Llanbedrog: 'Dim syniad sut i wn gael ei danio'

Dyn ifanc o Bwllheli yn mynnu nad oedd yn gwybod sut i wn gael ei danio mewn cerbyd gan arwain at farwolaeth ei ffrind.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 05:23yp

Yr Urdd i ddilyn arbrawf y Brifwyl gyda maes am ddim

Bydd Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd yn 2019 yn dilyn esiampl y Brifwyl eleni, gan gynnig mynediad am ddim i ymwelwyr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 05:23yp

Carl Sargeant told ministerial driver 'it's my fault'

Former communities minister Carl Sargeant was found dead just four days after being sacked.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 03:41yp

Woman's ovarian cyst 'weight of seven newborn babies'

When Keely Favell was asked when her baby was due, she thought she was "just fat".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 03:26yp

Unconditional offers used to 'get people through door'

A "disturbing" rise in the number of unconditional offers made by universities is revealed.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Tachwedd 2018 03:16yp

Achub 137 o anifeiliaid o loches ger Yr Wyddgrug

Cafodd yr anifeiliad eu symud gan yr RSPCA ar gofidiau am weinyddiaeth y safle.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2018 02:16yp

Prosiect arbennig i adnabod mannau trydan ceir

Mae £8.5m wedi cael ei glustnodi ar gyfer prosiect arloesol fydd yn galluogi peirianwyr i adnabod y mannau mwyaf addas ar gyfer pwyntiau trydan ceir.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan