Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

27 Chwefror 2020 07:07yp

Galw am warchod adeilad hen ysbyty Aberteifi

Mae yna gynlluniau i godi 40 o dai di-garbon i bobl oedrannus ar safle hen ysbyty yn y dref.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 05:54yp

Rhai 'ddim yn trafferthu' o achos rheolau hawlfraint yr Urdd

Dywed Cefin Roberts bod rhai'n peidio cystadlu yn Steddfod yr Urdd eleni o achos rheolau hawlfraint.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 05:43yp

Dyn yn ennill apêl yn erbyn euogfarn hela moch daear

Dyn o Aberhonddu yn ennill apêl ar ôl iddo gael ei ganfod yn euog y llynedd o hela mochyn daear.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 05:02yp

Cofio sefydlydd Folly Farm a s? Penfro, Glynd?r Williams

Mae Glynd?r Williams, y dyn wnaeth sefydlu Folly Farm a s? Penfro, wedi marw

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 04:44yp

Beirniadu cyflwynydd BBC am gyflwyno noson Geidwadol

AS yn beirniadu'r cyflwynydd radio Wynne Evans wedi iddo gyflwyno noson godi arian i'r Ceiwadwyr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 04:31yp

'Perygl i swyddi Cymru' o ruthro trafodaethau Brexit

Prif Weinidog Cymru yn cyhuddo Llywodraeth y DU o ruthro i gael cytundeb gyda'r UE ar ôl Brexit.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 12:31yp

Cwm Taf: Dim 'ymdrech sylweddol' i recriwtio staff

Bwrdd Iechyd Cwm Taf heb wneud "ymdrech sylweddol" i recriwtio i adran frys medd cyfarwyddwr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 11:46yb

Rhybudd tywydd o wyntoedd cryfion ar gyfer y penwythnos

Rhybudd tywydd o wyntoedd cryfion ar draws Cymru dros y penwythnos, a hynny'n dilyn glaw nos Wener.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 07:57yb

Cytundeb £150m i gwmni peirianneg o Lanelli

Cwmni o Lanelli yn ennill cytundeb gwerth £150m i adeiladu ffatri trin d?r yn yr Aifft.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Chwefror 2020 07:45yb

Pennaeth sir yn anhapus gyda 'ymyrraeth' gynllunio

Cyngor yn anhapus fod penderfyniadau i roi caniatâd cynllunio i dai sy'n cartrefu sawl tenant yn cael eu gwrthdroi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan