Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Mawrth 2020 11:45yp

Coronavirus: Free school meals children to get food vouchers

Ministers say the vouchers could be available to families in England as early as Tuesday afternoon.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Mawrth 2020 08:35yp

Lack of childcare 'forcing key workers to stay home'

As many childcare providers close their doors, key workers with young children tell the BBC they are "stuck".

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Mawrth 2020 04:53yp

Gweithwyr iechyd yn cael trafferth sicrhau gofal plant meithrin

Rhai o weithwyr y gwasanaeth iechyd yn dweud eu bod yn cael trafferth sicrhau gofal i blant ifanc.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 04:52yp

'Mae pawb 'di anghofio am y plant bach'

Mae meithrinfa Ffion Roberts yn Rhuthun yn parhau ar agor er nad ydyn nhw'n rhan o gynllun cefnogaeth y llywodraeth.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 01:00yp

Coronafeirws: Datgelu pecyn newydd o gymorth ariannol

Mark Drakeford yn datgelu cronfa gwerth £1.1bn i fusnesau "oroesi storm coronafeirws".

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 10:54yb

Cyhuddo dyn o lofruddio ei wraig 67 oed yng Nghwmbrân

Bu farw Ruth Williams, 67, yn yr ysbyty ar ôl cael ei chanfod yn anymwybodol ddydd Sadwrn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 08:31yb

University admissions could face emergency controls

Universities are considering fixed limits on student numbers amid financial worries over admissions.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Mawrth 2020 08:16yb

Cadw'n bositif drwy greu darluniau ar wal

Llinos Patchell a'i phlant yn creu darluniau er mwyn eu cadw nhw a'r cymdogion yn bositif.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 07:43yb

Coronafeirws: 'Pandemig o drais yn y cartref yn debygol'

Menyw gafodd ei saethu gan ei chyn-bartner yn pryderu fod dioddefwyr yn gaeth yn eu cartrefi.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2020 06:57yb

Dod o hyd i berchennog camera coll wedi 10 mlynedd

10 mlynedd ers ei golli yn Afon Conwy mae'r perchennog wedi cael ei gamera - a'i luniau - yn ôl.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan