Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Medi 2020 09:02yp

Students' anger at suspension of in-person lessons at Welsh university

They said an earlier decision could have allowed them to save on the cost of student accommodation

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Medi 2020 07:56yp

Students home for Christmas with end of term online

Face-to-face lessons could end early so students have time to isolate ahead of Christmas break.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Medi 2020 07:02yp

Cyfyngiadau llymach i bedair sir yn y gogledd

Siroedd Conwy, Dinbych, Y Fflint a Wrecsam i wynebu cyfyngiadau Covid-19 ychwanegol o 18:00 nos Iau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2020 06:30yp

Pobl ym Mlaenau Gwent yn 'anwybyddu cyngor ar Covid-19'

Cadeirydd y cyngor a'r AS lleol yn dweud fod rhaid i bethau wella i osgoi cyfyngiadau pellach.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2020 04:58yp

Covid: PM promises 'radical' shake-up of adult education

Boris Johnson said funding changes are required to help people find jobs in the post-Covid economy.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

29 Medi 2020 04:32yp

Canslo codiad cyflog ASau oherwydd Covid-19

Roedd ASau yn fod i dderbyn codiad o 4.4% yn eu cyflog ym mis Hydref, ond nawr mae hwnnw wedi ei ohirio nes Mai 2021.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2020 04:20yp

Llofrudd Lynette White yn cael ei symud i garchar agored

Fe wnaeth Jeffrey Gafoor, a laddodd Ms White mewn ffrae dros £30, osgoi cyfiawnder am fwy na degawd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2020 03:43yp

Gwrthod cais am faes parcio lorïau ym Môn i ddelio â Brexit

Cais i droi maes parcio ger Sioe Môn yn adnodd ar gyfer lorïau pan ddaw Brexit yn cael ei wrthod.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2020 03:39yp

Drakeford yn galw ar Johnson i atal ymwelwyr o Loegr

Mr Drakeford yn galw ar Boris Johnson i wahardd pobl sydd dan gyfyngiadau yn Lloegr rhag teithio i Gymru.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2020 02:23yp

Tair yn rhagor o farwolaethau gyda Covid-19

Tair yn rhagor o farwolaethau yn gysylltiedig â coronafeirws yng Nghymru a 366 achos newydd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan