Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Hydref 2020 07:00yp

'Angen rhoi eglurder i'r sector bwyd cyn y Nadolig'

Cyfarwyddwr cwmni bwyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddweud beth fydd y rheolau i'r sector lletygarwch.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 06:08yp

Rheolau cenedlaethol symlach ar ddiwedd y cyfnod clo byr

Bydd hefyd yn drosedd i roi manylion ffug i'r gwasanaeth olrhain er mwyn osgoi gorfod hunan-ynysu.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 04:25yp

Cyflwr prin yn 'cuddio personoliaeth' merch ifanc

Teulu eisiau gwella dealltwriaeth o gyflwr sy'n atal merch ifanc rhag siarad y tu allan i'r cartref.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 04:25yp

Mudandod dethol 'yn cael effaith fawr' ar fywyd Elsi

Teulu eisiau gwella dealltwriaeth o gyflwr sy'n atal merch ifanc rhag siarad y tu allan i'r cartref.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 03:53yp

Abergwili: Ffermwr wedi saethu ei fam cyn saethu ei hun

Cwest yn clywed bod John David Bound yn poeni am ei anifeiliaid yn ystod y cyfnod clo.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 03:25yp

Coronafeirws: 11 marwolaeth a 1,737 achos newydd

Cafodd 1,737 achos newydd eu cofnodi ddydd Gwener ac mae nifer yr achosion positif drwy'r wlad bellach yn 49,571.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 03:08yp

Rhybuddion melyn am wynt a glaw dros y penwythnos

Sir Y Fflint yw'r unig sir trwy Gymru fydd yn osgoi'r gwynt a'r glaw gwaethaf dros y penwythnos.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 01:18yp

Covid in Scotland: Senior pupils to wear masks in class at level 3 and 4

Pupils in S4 to S6 and their teachers will have to wear face coverings in classrooms in level 3 and 4 areas.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Hydref 2020 11:12yb

'Amser pryderus' cyn diwedd cynllun ffyrlo dydd Sadwrn

Mae'r cynllun ffyrlo, sydd wedi bod yn talu hyd at 80% o gyflogau gweithwyr, yn dod i ben ar draws y DU.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Hydref 2020 10:42yb

Chwe Gwlad: Gohirio gêm Merched Cymru wedi achosion Covid-19

Gêm Merched Cymru yn erbyn Yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad wedi ei gohirio oherwydd Covid-19.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan