Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Medi 2021 09:01yp

Y Bencampwriaeth: Fulham 3-1 Abertawe

Hat-tric Aleksandar Mitrovic yn yr hanner cyntaf yn dod â record ddiguro ddiweddar yr Elyrch i ben.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 07:34yp

Plant mor ifanc ag 11 oed 'dan bwysau i anfon lluniau noeth'

Cafodd mwy na 90 o ysgolion yng Nghymru eu henwi ar wefan gwrth-drais Everyone's Invited.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 07:16yp

Mwy o achosion 'difrifol' o hunan niweidio ar wardiau iechyd meddwl

Cynnydd mewn achosion o niwed yn deillio o rwymyn neu gwlwm ar unedau iechyd meddwl y gogledd mewn tair blynedd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 04:52yp

Covid a phlant: Hanner achosion yn y tri mis diwethaf

O'r holl blant oedd angen triniaeth ysbyty am Covid-19 ym Mae Abertawe, roedd hanner o fewn y tri mis diwethaf.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 03:37yp

Schools in Cardiff and the Vale of Glamorgan moved to high Covid alert level

Up to 12,000 pupils a day in Wales are absent from school due to a Covid-related reason

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Medi 2021 03:29yp

Peilot profiadol wedi marw o anafiadau i'w ben a'i frest

Nid yw'n glir pam bod awyren yr Athro David Last wedi taro'r môr gan ladd y peilot profiadol yn 2019.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 02:59yp

Education minister sends letter reassuring headteachers over covid cases

CO2 monitors will be delivered to schools, colleges and universities in Wales starting next week. They can help staff tell where ventilation needs to be improved

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Medi 2021 02:56yp

Pêl-droed rhyngwladol i ddychwelyd i'r Principality?

Cymdeithas Bêl-droed Cymru i gyfarfod â'r Undeb Rygbi yr wythnos nesaf i drafod y sefyllfa.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 01:07yp

Plaid Cymru'n gohirio eu cynhadledd hydref yn Aberystwyth

Y blaid yn gohirio eu cynhadledd ym Aberystwyth gan fod achosion Covid yn parhau i fod yn uchel.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Medi 2021 11:35yb

Education minister says parents should send children to school if another family member has Covid

Children have spent too much time out of school and should not be subjected to stricter Covid rules than adults, said Education Minister Jeremy Miles

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education