Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

29 Tachwedd 2021 09:48yp

School catering staff shortage crisis hitting Welsh schools with one council advertising 50 jobs

A Bridgend council spokesman said the authority had 'seen a huge increase in vacancies since the start of the coronavirus pandemic'

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Tachwedd 2021 08:19yp

Covid: 'Angen gwisgo mygydau yn y dosbarth'

Daw sylwadau y Prif Weinidog wrth i'r JCVI argymell y dylai pawb dros 18 gael brechlyn atgyfnerthu.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2021 07:24yp

Methiannau Covid 'pryderus' yng Nghanolfan y Mileniwm

Meddyg yn cwyno i'r Gweinidog Iechyd, gan ddweud nad yw'r ganolfan yn gorfodi rheolau ar fygydau.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2021 06:34yp

All secondary school pupils in Wales to wear face masks in classrooms

Education minister Jeremy Miles MS said it was "right to remain cautious" after 11 cases of the new Covid-19 variant Omicron were confirmed in the UK

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Tachwedd 2021 05:34yp

School forced to close after 'significant' Covid outbreak affecting staff and students

The school cannot be opened safely as a result of the outbreak

Ewch i'r Erthygl WalesOnline - Education

29 Tachwedd 2021 03:01yp

Penodi Jo Stevens yn llefarydd Llafur ar Gymru

Bydd AS Canol Caerdydd yn cymryd lle Nia Griffith, AS Llanelli, yn nhîm yr arweinydd Keir Starmer.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2021 01:28yp

Storm Arwen: Cannoedd yng Nghymru'n parhau i fod heb drydan

Cymru yn parhau i ddioddef yn dilyn difrod a achoswyd gan Storm Arwen dros y penwythnos.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2021 01:20yp

Croeso 'diogel' wrth i filoedd fwynhau'r Ffair Aeaf

Rheolau diogelwch mewn grym wrth i'r Sioe Fawr gynnal y Ffair Aeaf gyntaf ers dechrau'r pandemig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2021 01:15yp

Covid: 10 marwolaeth arall a 3,969 o achosion newydd

Mae'r gyfradd achosion wedi gostwng ychydig unwaith eto yn ôl y ffigyrau 48 awr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

29 Tachwedd 2021 11:48yb

Mam Reid Steele yn pledio'n ddieuog o'i lofruddio

Bu farw'r bachgen dyflwydd oed yn yr ysbyty ddiwrnod ar ôl cael ei ddarganfod mewn cyflwr difrifol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan