Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Rhagfyr 2021 07:56yp

Adroddiad wedi cynghori cyfnod clo wedi'r Nadolig

Cyhoeddwyd un adroddiad oedd yn cynghori Llywodraeth Cymru i weithredu cyfnod clo llawn wedi'r Nadolig.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 05:42yp

Covid-19: Cyfnod hunan-ynysu yn mynd lawr i 7 diwrnod

Bydd y cyfnod hunan-ynysu ar ôl cael Covid-19 yn cael ei gwtogi o 10 diwrnod i saith yng Nghymru ar 31 Rhagfyr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 04:45yp

Covid: Ysbytai maes yn bosibilrwydd eto i drin cleifion

Cafodd ysbytai maes eu hagor mewn sawl rhan o Gymru yn ystod ton gyntaf y pandemig

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 01:59yp

'Blwyddyn grêt' ar ôl cael trawsblaniad aren

Flwyddyn ers iddi gael trawsblaniad aren gan ei brawd Morgan, mae gan Mali Elwy olwg newydd ar fywyd.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 01:45yp

Dyn yn y llys wedi'i gyhuddo o lofruddiaeth wedi tân carafán

Bu farw Richard Thomas, 52, ar ôl dioddef "llosgiadau helaeth i'w gorff" mewn tân carafán.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 12:21yp

Diwrnod mewn canolfan frechu: Profiadau pobl Llangefni

Cip tu ôl i'r llen ar brofiadau staff, gwirfoddolwyr a'r cyhoedd yng nghanolfan frechu Llangefni.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 12:18yp

Dros 21,000 o achosion newydd o Covid-19 mewn 48 awr

Roedd hynny mewn cyfnod o 48 awr, wrth i gyfradd yr achosion godi i'r lefel uchaf eto.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 09:24yb

Virginia Crosbie: Anfon neges fygythiol i swyddfa AS Môn

Heddlu'r Gogledd yn cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r neges a anfonwyd at Virginia Crosbie.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 07:39yb

Alun Michael: Codi pryderon arian UE 'flwyddyn cyn ymddiswyddo'

Dogfennau newydd yn datgelu fod Alun Michael wedi codi'r pryderon gyda Tony Blair yn 1999.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Rhagfyr 2021 07:31yb

'Dim cau'r drws ar rai newydd' wrth i ffordd ddadleuol agor

Daw'r apêl wrth i ran o ffordd ddadleuol agor dair blynedd yn hwyr a £110m yn ddrutach na'r disgwyl.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan