Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

28 Mai 2022 07:14yp

Dynes yn marw wedi gwrthdrawiad bws yng Nghaerdydd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gyffordd rhwng gwaelod Stryd y Frenhines a Phlas Dumfries toc cyn hanner dydd, ddydd Sadwrn

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 06:07yp

Wrecsam yn colli 4-5 yn erbyn Grimsby yn y funud ola'

Wrecsam i aros yn Nghynghrair Genedlaethol Lloegr wedi iddyn nhw golli yn erbyn Grimsby yn rownd gyn-derfynol gemau'r ail gyfle.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 06:04yp

'Dagrau yn fy llygaid' wedi canlyniad gêm Wrecsam

Wrecsam i aros yn Nghynghrair Genedlaethol Lloegr wedi iddyn nhw golli yn erbyn Grimsby yn rownd gyn-derfynol gemau'r ail gyfle.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 03:36yp

Trigolion Parc Maesteg yn gorfod cael tacsi i fynd i siopa

Trigolion Parc Maesteg yn teimlo'n "ynysig" gan nad oes gwasanaethau bws bellach yn yr ardal.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 10:52yb

Prysurdeb yn Sir Ddinbych ar drothwy Eisteddfod yr Urdd

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod yn dweud fod angen i ymwelwyr ganiatáu digon o amser teithio a chael tocyn o flaen llaw.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 07:28yb

Iechyd meddwl: Codi ymwybyddiaeth ar ôl colli mab

Mae teulu Josh Llwyd-Hopcroft wedi bod yn codi arian a cheisio helpu eraill sydd wedi colli anwyliaid.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 07:18yb

Wrecsam 'angen cwblhau'r daith' i gael dyrchafiad

Wrth i'r tîm baratoi at gêm yn erbyn Grimsby, mae un o'r perchnogion, Rob McElhenney, yn obeithiol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

28 Mai 2022 07:07yb

'Mae'n gwneud fi'n flin': Galw am ofal iechyd cyfartal i ferched

Dydy'r system iechyd ddim yn cydnabod anghenion a symptomau "hollol wahanol" menywod a dynion, medd ymgyrchwyr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Mai 2022 09:11yp

Morgannwg yn boddi yn ymyl y lan yn erbyn Surrey

Er ymdrechion Michael Hogan i'r ymwelwyr, colli oedd tynged Morgannwg ar y Kia Oval nos Wener.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

27 Mai 2022 06:59yp

Angen 'meddwl yn greadigol' i ddiogelu capeli Cymru

Mae trafodaeth am ddyfodol capel Edern ym Mhen Ll?n ac mae galw i'w gadw yn y gymuned leol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan