Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

30 Mawrth 2022 11:32yp

'We need more school governors who look like me'

Nine out of 10 governors who responded to a questionnaire were white, and 57% were over 55.

Ewch i'r Erthygl BBC News - Education & Family

30 Mawrth 2022 09:19yp

Eluned Morgan: Gwasanaeth Iechyd Cymru 'dan bwysau eithriadol'

Mae "heriau sylweddol" wedi rhoi'r sector dan straen, meddai'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 06:40yp

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: Dau 'ddigwyddiad difrifol' arall

Trefniant dros dro i drin cleifion fasgwlar o ogledd Cymru yn Lerpwl yn parhau tan fis Mai.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 05:21yp

'Angen ehangu' ysbyty mwyaf newydd Cymru yn barod

Agorodd Ysbyty'r Faenor yng Nghwmbrân ym mis Tachwedd 2020 - pedwar mis yn gynt na'r disgwyl.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 04:13yp

Achos Logan Mwangi: Dau ddiffynnydd wedi rhoi'r corff mewn bag

Llys yn clywed fod mam a llystad "wedi mynd i banig" a rhoi corff y bachgen pump oed mewn bag.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 03:32yp

Pobl yn 'gwerthu cyffuriau'n agored' yn Aberystwyth

Trigolion ward yng nghanol y dref yn dweud fod cyffuriau wrth wraidd ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 03:30yp

Orthios: Colli 140 o swyddi ym Môn yn 'ddirybudd'

Prif gyllidwr cwmni Orthios wedi penderfynu rhoi'r busnes ailgylchu yn nwylo'r gweinyddwyr.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 03:15yp

Orthios: 'Bydd rhaid ni grafu am jobsys newydd'

Mae Elwyn Kieron Birchall yn un o'r rhai sy'n wynebu colli ei swydd ym menter ailgylchu Orthios ar Ynys Môn.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 01:39yp

Yr ieuengaf i gael prydau ysgol am ddim o fis Medi

Prif weinidog: "Bydd 180,000 yn elwa pan fydd prydau bwyd am ddim i bob plentyn ysgol gynradd."

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan

30 Mawrth 2022 11:38yb

Nifer uchaf erioed yn dal Covid-19 tra yn yr ysbyty

Omicron yn gyfrifol am naid o 20% mewn cleifion ysbyty yn profi'n bositif am y feirws.

Ewch i'r Erthygl Newyddion - Hafan